• Ranč Rojko, Franci Rojc s.p.
  • 041 691 437
  • info@rancrojko.si

Kontakti

Ranč Rojko
Piknik prostor in catering
Franci Rojc s.p.

info@rancrojko.si
07 308 72 10
041 691 437

Kje se nahaja ranč

Ranč se nahaja v Dolenjski, bližnji okolici Žužemberka - Lašče.  S smeri Dvor - Kočevje ali pa tudi obratno se za križiščem za vas Hinje zavije levo, le 200m za križiščem.


Ranč Rojko, prostor sredi Dolenjske narave, najem prostora in cetering

041 691 437
info@rancrojko.si